Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Bresser Schilderwerken heeft het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Het beleid van De Bresser Schilderwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op de 3 P’s: People, Planet en Profit.

People


De Bresser Schilderwerken is niets zonder haar medewerkers. Zij maken het verschil. Daarom zijn wij kritisch in de selectie van ons personeel. Al onze medewerkers komen uit de regio, zij zijn uitstekend geschoold en zij werken volgens de meest recente veiligheids-, arbo- en milieueisen. Alle medewerkers van De Bresser Schilderwerken zijn in het bezit van een VCA certificaat.

Alle medewerkers wordt periodiek een Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek (PAGO) aangeboden. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medewerkers.

We helpen onze mensen bij het realiseren van hun ambities en verdere ontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, onder andere met opleidingen en cursussen

De Bresser Schilderwerken investeert in haar medewerkers om ervoor te zorgen dat u te allen tijde gemotiveerde en betrokken medewerkers aan het werk heeft. Wij vinden het ook belangrijk om aan onderlinge samenhorigheid te werken.

De Bresser Schilderwerken streeft in haar HRM-beleid naar diversiteit in nationaliteiten, leeftijden en sekse.

Naast het bieden van gelijke kansen wil De Bresser Schilderwerken echter verder gaan.

Wij  zijn actief in het tewerkstellen van groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking.

Op dit moment bestaat 5% van het personeelsbestand van De Bresser Schilderwerken uit WAJONG gerechtigden.

Ook investeert De Bresser Schilderwerken bewust in jonge mensen, omdat de mix van jong en oud ons scherp houdt. Naast stageplaatsen bieden wij leerlingen een leerplek onder begeleiding van een leermeester. De Bresser schilderwerken is een erkend leerbedrijf.

Het personeelsbestand van de Bresser Schilderwerken bestaat voor 5% uit leerlingen.

 

Planet


De sterk groeiende wereldbevolking legt een steeds grotere druk op onze grondstoffen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat we jaarlijks ca. 140% van de capaciteit van de aarde en dat neemt jaarlijks toe. Door dit voorschot op de toekomst putten we de aarde langzaam uit en richten we onherstelbare schade aan. Onze leefbaarheid en die van toekomstige generaties komt hierdoor in gevaar. Hier ligt wat ons betreft een flinke uitdaging voor de toekomst.

Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld en in het eigen huis is voor onze opdrachtgevers van steeds grotere betekenis.

Met duurzame producten voorzien wij deze vraag van een passend antwoord.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van duurzame innovatieve oplossingen, die voor onze klanten van nut zijn, de enige weg is naar groei.

Wij hebben aan ons assortiment de verven van de Sikkens EcoSure lijn toegevoegd.

Deze producten zijn de meest duurzame producten binnen het Sikkens assortiment.

Ze combineren topkwaliteit met een zeer lage milieu-impact.

De Sikkens EcoSure producten bieden de volgende voordelen:

 • Het zijn de meest hoogwaardige en duurzame producten in het Sikkens assortiment.
 • De producten zijn gebaseerd op nieuwe, vooruitstrevende technologie.
 • Ze hebben de laagste ecologische impact.
 • Ze voldoen aan het EU-Ecolabel.

Omdat wij als bedrijf positief zijn over het gebruik van duurzame energie hebben we in 2012 besloten te investeren in een zonne-energie systeem dat ons gebouw kan voorzien in de stroombehoefte. Dit houdt in dat wij op jaarbasis zoveel stroom opwekken dat wij veel minder energie hoeven aan te kopen. In de zomermaanden is de opbrengst zo hoog dat we zelfs een deel terugleveren aan het enegienet.

In totaal bestaat de installatie uit 100 panelen die een totale jaaropbrengst van 19.000 kW/h heeft.

In 2013 hebben wij onze eerste elektrische auto aangeschaft. Ook de aankomende jaren gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om bij het vervangen van bedrijfswagens over te stappen op elektrisch rijden.

Binnen de Bresser schilderwerken proberen zij zo min mogelijk te printen. Door het optimaliseren van het digitale archief hebben wij het papierverbruik flink gereduceerd.

Afvalscheiding is binnen de Bresser Schilderwerken belangrijk. Het afval dat er is scheiden we en voeren we gescheiden af.

 

Profit


Winst maken is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en nodig voor de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid te garanderen.

De Bresser Schilderwerken is al vanaf zijn oprichting in 1928 een zelfstandige onderneming. Het streven is niet alleen om jaar op jaar een gezond financieel rendement te behalen, maar ook bij te dragen aan de welvaart en een positieve rol te spelen in de maatschappij.

De Bresser Schilderwerken is een maatschappelijk zeer betrokken organisatie. De Bresser Schilderwerken is actief in sponsoring van plaatselijke maatschappelijke evenementen en organisaties.

In 2013 hebben we de onder andere de volgende projecten gesteund:

 • Energy4All
 • Stichting Oss Cultureel die tot doel hebben het bevorderen van de muzikale en culturele ontwikkeling in de regio.
 • Kiwanis een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in seviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.
 • OBK de plaatselijke muziekvereniging.
 • RaafFESTein een muziekfestival vol muziek en entertainment voor jong en oud.
 • T.I.R. Het toeristisch Informatiecentrum Ravenstein.
 • Museum voor Vlakglas en Emaillekunst Ravenstein.
 • Bike Festival Een belangrijke missie van het evenement is het verwerven van gelden voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Cystic Fibrosis ook wel taaislijmziekte genoemd en is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting.

Daarnaast steunen wij nog diverse lokale (sport)verenigingen.